Cégtörvény változások 2021. július 1-től

Cégtörvény változások 2021. július 1-től

2021. július 1. napjától változnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezései.

A legfontosabbak:

Meghosszabbított határidő:

A 2021. június 30-án kényszertörlés alatt álló cégek még 2021. július 30. napjáig igazolhatják, hogy a NAV az adószámot helyreállította és kérhetik a kényszertörlési eljárás megszüntetését.

Lehetőség a kényszertörlési eljárás megszüntetésére:

Az új szabályok alapján a 2021. július 1. után kényszertörlés alá kerülő cégek kérhetik a kényszertörlési eljárás megszüntetését, ha megállapítható, hogy a továbbműködés feltételei fennállnak. Ha:

az elrendelés oka már nem áll fenn,

a cég érvényes adószámmal rendelkezik,

 a tartozások kiegyenlítése megtörtént, valamint a cég megfizette az eljárás felügyeleti illetékét.

A törvénysértő működésben való közrehatás vizsgálata:

A cégbíróság vizsgálja a vezető tisztségviselő és a tag korábbi eljárásának, magatartásának felróhatóságát a kényszertörlési eljárásra vezető törvénysértő működés létrejöttében és fenntartásában. Ha a mulasztás a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző két éven belül történt, akkor adott esetben a cégjegyzékből ezen idő alatt már törölt személyek felróható magatartása is vizsgálható.

Ha a cégbíróság a törvénysértő működés vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az eltiltással érintett személy nem tudja kétséget kizáróan igazolni azt, hogy az elvárható minden intézkedést megtett a cég törvénysértő működésének megszüntetése, a cég által megvalósított mulasztás megszüntetése érdekében akkor az eltiltott személy korlátlanul felel a kényszertörlési eljárásban bejelentett, ki nem elégített hitelezői követelésekért.

Az illetékekről szóló törvény változása:

2021. július 12. napjától a kényszertörlési eljárásért 250 000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket a kényszertörlési eljárás kezdő napján a cégjegyzékbe bejegyzett tagok és vezető tisztségviselő egyetemlegesen viselik. 

CsatolmányMéret
151.19 KB