Letartóztatásban az idős sértettet megtévesztő vádlott

A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a letartóztatását annak a 49 éves enyingi férfinak, akivel szemben különösen nagy kárt okozó csalás bűntette miatt van folyamatban büntetőeljárás.

A megalapozott gyanú alapján a gyanúsított 2018-ban megismerkedett a sértettel, majd miután tudomására jutott, hogy a sértettnek nincsenek közvetlen hozzátartozói, fokozatosan a bizalmába férkőzött azért, hogy vagyonát megszerezze. 2020 év elején eltartási szerződést kötöttek Veszprémben a sértett tulajdonában álló budapesti és balatonkenesei ingatlanok vonatkozásában.

Az eltartási szerződés tartalma szerint a gyanúsított vállalta, hogy a sértettet élete végéig eltartja, részére megfelelő lakhatást biztosít, gondoskodik a napi legalább háromszori étkezéséről, hivatalos ügyeinek intézésében segíti és támogatja őt, továbbá betegségében ápolja, gyógyszereinek beszerzéséről és gyógykezeltetéséről gondoskodik. A tartási szolgáltatások értékét havi 120.000 forintban határozták meg, a balatonkenesei ingatlan értékét 20 millió forintban, a budapesti ingatlanét pedig 35 millió forintban állapították meg.

A szerződésben foglaltak bejegyzése iránti kérelmet az ügyvéd benyújtotta a földhivatalhoz, azonban azt elutasították.

Ezt követően, kizárólag a budapesti ingatlan vonatkozásában változatlan tartalommal a gyanúsított újabb eltartási szerződést kötött szintén ügyvéd előtt, majd az ingatlan-nyilvántartási kérelmet benyújtották, a gyanúsított tulajdonjogának bejegyzésére sor került azzal, hogy a tartási jog bejegyzésére a sértett 2020 nyarán bekövetkezett halála miatt nem került sor.

A balatonkenesei ingatlan vonatkozásában is benyújtásra került a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem Veszprém megyében, a gyanúsított tulajdonjoga bejegyzésre került, valamint bejegyezték a sértett tartási jogát.

A sértett a második eltartási szerződés aláírását követően 2 nap múlva a gyanúsított lakcímén elesett, onnan kórházba szállították, majd elhunyt.

Ezt követően a gyanúsított adásvételi szerződést kötött a balatonkenesei ingatlan vonatkozásában, az ingatlan ellenértékét 27,5 millió forintban állapították meg. A vevők tulajdonjoga bejegyzésre került

A nyomozás során beszerzett adatok szerint a gyanúsított nem lett volna jogosult az eltartási, valamint az adásvételi szerződések megkötése során önállóan eljárni, ugyanis bírósági ítélet alapján cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll 2016 óta, így a gyanúsított szerződéskötési képességében megtévesztette a sértettet.

A fentieken túl a gyanúsított a sértettben azt a tudatot keltette, hogy enyingi tartózkodása alatt daganatos betegsége kapcsán megfelelő orvosi kezelésben részesül. A speciális szerek felírására azonban kizárólag az őt kezelő szakorvos lett volna jogosult, a gyanúsított pedig a kezelőorvoshoz egyetlen alkalommal sem vitte el a sértettet, ezen gyógyszereinek beszerzéséről nem gondoskodott. Mindezeken túl a nyomozás során beszerzett adatok szerint a gyanúsított annak ellenére, hogy 120 ezer forint erejéig tartási kötelezettsége állt fenn a sértett felé, tőle a nyugdíját (havonta 400.000 forint körüli összeg) átvette, így alappal feltehető, hogy a sértettet a tartási szerződés pontos tartalma vonatkozásában is megtévesztette.

Az eljárás során beszerzett dokumentum alapján a gyanúsítottnak semmilyen bevétele nem volt, amikor a sértett eltartására vele szerződést kötött, így a tartást biztosítani lehetősége valójában nem volt. A tartást a sértett nyugdíjának elvételével kívánta a szerződésben vállaltakat el nem érő, a sértett egészségét, életét veszélyeztető módon biztosítani úgy, hogy ezáltal a családja és maga megélhetését is a sértett nyugdíjából biztosította.

Cselekményével a néhai sértettnek az eltartási szerződésben foglaltak szerint legkevesebb 55.000.000 forint kárt okozott.

A bíróság a gyanúsított letartóztatását a szökés, elrejtőzés veszélyére, a bűnismétlés veszélyére, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel rendelte el.

A végzéssel szemben a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, másodfokon a Veszprémi Törvényszék jár el.

Veszprém, 2021. május 28.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály