A vádemelést követően is letartóztatásban marad a betörő páros

A Veszprémi Járásbíróság 2020. március 20. napján ülés tartása nélkül meghozott végzésében az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig fenntartotta a letartóztatását annak a két vádlottnak, akik jelentős mennyiségű készpénzt, karórákat és ékszert loptak el egy vállalkozótól.

Az ügyészség által lopás bűntette miatt benyújtott vádirat tartalma szerint az I. és II. rendű vádlott egymással élettársi kapcsolatban élt a bűncselekmény elkövetésekor. Az I. rendű vádlott a II. rendű vádlott ismerősén keresztül került kapcsolatba a sértettel, akivel annak házában pénzbeli ellenszolgáltatás fejében szexuális cselekményt végzett. Az I. rendű vádlott amíg a sértett lakásában tartózkodott, kifigyelte, hogy a sértett a pénzét a lakásban hol tartja, és erről beszámolt a II. rendű vádlottnak is. Ezt követően a vádlottak elhatározták, hogy betörnek a sértett lakásába annak érdekében, hogy a sértett készpénzét és egyéb értékeit eltulajdonítsák. A vádlottak ennek megfelelően 2019 novemberében a sértett házába a hátsó ablakon keresztül behatoltak, ahonnan 1.500.000 forint készpénzt, több nagy értékű karórát, valamint arany ékszereket tulajdonítottak el, a lopással összesen 3.013.100 forint kárt okozva. A nyomozás során a betörésből származó két darab karóra és egy oldaltáska a vádlottaktól lefoglalásra került, ezáltal a lopással okozott kárból 54.000 Ft térült meg.

A járásbíróság a letartóztatás fenntartása során figyelembe vette azt, hogy a büntetés mértéke az I. rendű vádlott vonatkozásában egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, míg a II. rendű vonatkozásában – figyelemmel arra, hogy többszörös visszaeső – egy évtől hét és fél évig terjedő szabadságvesztés büntetés. Emellett megállapítható, hogy az I. rendű vádlott vonatkozásában két felfüggesztett szabadságvesztés utólagos végrehajtását, míg a II. rendű vádlott vonatkozásában a vele szemben korábban alkalmazott feltételes szabadság megszüntetését indítványozta vádiratában az ügyészség. A bíróság álláspontja szerint ilyen súlyos büntetési fenyegetettség mellett megalapozottan feltehető, hogy a vádlottak szabadlábra kerülve a hatóság elől megszöknének vagy elrejtőznének, valamint megállapíthatónak látta a bűnismétlésnek a veszélyét is. A bíróság mindezen körülményeket mérlegelve, figyelemmel a vádlottak személyi és családi körülményeire, valamint a büntetőeljárás alatt tanúsított magatartásukra, nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedésnek az elrendelésére.

A bíróság végzése nem végleges.

Veszprém, 2020. március 25.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály