Fogorvosnak adta ki magát a fogtechnikus – kuruzslásért ítélték el

A Veszprémi Járásbíróság jogerős ítéletében kuruzslás bűntette miatt 10 hónap – végrehajtásában 2 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre és 400.000,- Ft pénzbüntetésre ítélt egy fogtechnikus végzettségű férfit, aki rendszeresen és ellenszolgáltatás fejében fogorvosi tevékenységet folytatott egy fogászati rendelőben. A bíróság emellett 5 évre eltiltotta a vádlottat az orvosi szakképesítéshez kötött foglalkozás gyakorlásától.

A megállapított tényállás szerint a fogtechnikusi végzettségű vádlott ügyvezetője egy olyan gazdasági társaságnak, amelynek főtevékenysége fogorvosi járóbeteg ellátás, s amely szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosokat foglalkoztatott.

A vádlott pontosan meg nem határozható időponttól kezdődően a társaság fogászati rendelőjében fogorvosi tevékenységet folytatott oly módon, hogy azt a látszatot keltette, hogy fogorvosként eljárni jogosult. A vádlott jogosulatlanul, rendszeresen és ellenszolgáltatás fejében a fogorvosi tevékenység körébe tartozó tevékenységet – így különösen vizsgálatot, foghúzást, fogtömést, gyökérkezelést, koronák felhelyezését, gyógyszerek, kezelések kiválasztását – végzett. Volt olyan páciens, akinek több mint egymillió forint ellenérték fejében végzett fogászati tevékenységet.

A vádlott hazai fogorvosi oklevéllel, illetőleg külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott fogorvosi oklevéllel nem rendelkezik, orvosi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedélye nincs, ezáltal fogorvosi gyakorlat végzésére nem jogosult.

A büntetőeljárás során három kezeléssel érintett sértett polgári jogi igényt terjesztett elő kárának megtérítése végett, mely igényeket a bíróság egyéb törvényes útra utasította, vagyis igényük külön polgári eljárásban kerülhet elbírálásra.

Az elsőfokú ítéletet valamennyi fellebbezésre jogosult tudomásul vette, ezért az jogerős.

Veszprém, 2019. augusztus 1.

/Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály/