Tanácsadási és pályázatírási szerződéseken keresztül károsították meg saját cégüket

A Veszprémi Törvényszék a közelmúltban hirdetett ítéletet a folytatólagosan elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés bűntette miatt 5 vádlott ellen folyamatban lévő büntetőügyben.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a nyugat-magyarországi cégben a vádlottak vezető tisztségviselőként dolgoztak, illetőleg az egyik vádlott a vállalat jogtanácsosa volt. A cég többségi (65%-os) tulajdonosa az öt vádlott kizárólagos tulajdonában álló kft. volt. Ezen kft. 2003. és 2007. között különféle tanácsadási és pályázatírási szerződéseken keresztül – a szerződésekben foglalt szolgáltatás tényleges teljesítése nélkül – több százmillió Ft bevételre tett szert. A vádlottak azzal, hogy a cég rájuk bízott vagyonának eltulajdonításában közreműködtek, elkövették a sikkasztás bűntettét.

A bíróság ezért a nemrég kihirdetett ítéletében bűnösnek mondta ki a büntetőügy mind az 5 vádlottját folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében, és valamennyiüket 2-2 év, végrehajtásában 2-2 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Kötelezte őket közel 8,5 millió Ft összegű bűnügyi költség megfizetésére, továbbá rendelkezett a bűnjelekről és a vádlottaknak az eljárás során zár alá vett vagyontárgyairól.

Azt ugyanakkor nem látta bizonyítottnak a bíróság, hogy a vádlottak jogszabályba ütköző módon jártak volna el a két cég között megkötött adásvételi, bérleti, valamint értékpapír-juttatási szerződéssel, illetőleg a két cég közötti kölcsönös kezességvállalással és zálogjog alapításával kapcsolatosan, ezért a vádlottakat az ellenük hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

Az ügy előzménye, hogy a vádlottakkal szemben hozott korábbi (a vádlottak egy részét felmentő, másik részét részben elítélő) ítéletet a másodfokon eljárt Győri Ítélőtábla 2017-ben 5 vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

A megismételt eljárásban a bíróság a vádlottak javára szóló, nagy számú és nagy nyomatékkal értékelt enyhítő körülmény közül különösen a vádlottak idős korára és rendkívül megromlott egészségi állapotára, valamint a bűncselekmények elkövetése óta eltelt 12-16 éves (a vádlottaknak fel nem róható) időmúlásra figyelemmel, illetőleg arra tekintettel, hogy a bűncselekménnyel a vádlottak – a kft.-jükön keresztül – a 2/3 részben saját tulajdonukban álló cégnek okoztak kárt, a büntetéssel elérni kívánt célokat a kiszabott 2 éves szabadságvesztés büntetések tényleges végrehajtása nélkül is elérhetőnek látta, ezért a végrehajtást valamennyi vádlott vonatkozásában 2-2 évi próbaidőre felfüggesztette.

A kihirdetett ítélettel szemben az ügyész, valamint a vádlottak és a védők is fellebbezéssel éltek, így az nem jogerős; az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

Veszprém, 2019. június 7.

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/