Első tárgyalás a vörösiszap-katasztrófával összefüggő közigazgatási perben

A környezetvédelmi hatóság megismételt eljárásban 93.004.334.400,- Ft hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte a MAL Zrt-t a vörösiszap kiömlése miatt. A felperes MAL Zrt. a határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetében a határozat hatályon kívül helyezését kérte. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a perben 2018. január 15. napján 10 órakor tart tárgyalást.

Ahogyan arról a Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya korábban beszámolt, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2015. november 27. napján kelt ítéletében a hatóság hulladékgazdálkodási, valamint rendkívüli vízszennyezési bírságot megállapító határozatait hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélet indokolása szerint a hulladékgazdálkodási bírság alapja a kijutott hulladék mennyisége, amelyet a hatóság becsléssel ‒ több hónappal a katasztrófa után végzett helyszíni szemle adatai alapján ‒ állapított meg, ezért a területre kijutott és a patakba bekerült vörösiszap mennyiségének meghatározása érdekében a szakértő kirendelése nem volt mellőzhető.

A környezetvédelmi hatóság a megismételt eljárásban a vörösiszap mennyiségét, tömegét szakértői véleményre alapítottan állapította meg, ez alapján döntött a 93.004.334.400,- Ft hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról, amelynek jogszerűségét a felperes MAL Zrt. keresetében vitatja.

Veszprém, 2018. január 10.

 

 

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/