Sajtóközlemény a „vörösiszap” üggyel kapcsolatban

A Veszprémi Törvényszéken 12.B.39/2012. számon folyó ún. „vörösiszap” büntetőügy a mai napon az ügyészi végindítvány ismertetésével folytatódott. Az ügyész a tényállást a vádlottak többségénél lényeges pontokon megváltoztatta, így pl. a büntetőjogi felelősség alapjául szolgáló szabályszegések egy részét már nem rótta fel, ugyanakkor olyan kötelezettségek megszegését írta a vádlottak többségének terhére, amelyek az eredeti vádban nem szerepeltek, így értelemszerűen (mivel a bírósági eljárás kereteit az ügyészi vád szabja meg) ezekre nézve eleddig bizonyítás sem folyt.

A törvényszék az eredeti vád megítéléséhez szükséges bizonyítást maradéktalanul teljesítette, azonban az immár 3 éve folyó bírói szak végén módosított, illetve kiterjesztett vádra figyelemmel szükségessé vált a vádlottak újbóli kihallgatása, esetlegesen további bizonyítás lefolytatása, amit az eredeti vád keretei korábban nem tettek lehetővé. Alapvetően változott a vád a gátszakadás fő okát illetően is.

A büntetőeljárás rendjét szabályozó törvény kötelező rendelkezése, hogy a tárgyalást kérelemre legalább 8 napra el kell napolni, ha az ügyész kiterjeszti a vádat. Mivel a módosult vádra történő felkészülési időre a vádlottak és védőik is igényt tartottak, a bíróság a tárgyalást elnapolta, az 2015. szeptember 8-án a vádlottak kihallgatásával folytatódik, majd dönt a bíróság a kiterjesztett váddal kapcsolatos bizonyítási indítványok sorsáról; ezt követően a törvényszék október 30-ig minden héten 3, illetve 4 napot tárgyal.

Veszprém, 2015. augusztus 17.

dr. Varga Gábor

kollégiumvezető