„2022 a kihívások és a válaszok éve volt” - Összbírói értekezletet tartottak a Veszprémi Törvényszéken

2023. május 3-án tartotta éves összbírói értekezletét a Veszprémi Törvényszék, amelyen Veszprém vármegye bíróságainak bírái, bírósági titkárai és fogalmazói mellett részt vett az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Kúria elnöke, a Győri Ítélőtábla elnöke, a Győri Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek elnökei, valamint az Országos Bírói Tanács két képviselője is.

Az értekezletet megelőzően sajtótájékoztatóra került sor, melyen az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a Veszprémi Törvényszék elnöke tájékoztatták a sajtó képviselőit a tavalyi év ügyforgalmi adatairól, a kiemelt jelentőségű eseményekről és projektekről, valamint a jövőbeni célokról.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke az előző évet a „kihívások és válaszok évének” nevezte bevezetőjében. Beszámolójában kiemelte a Veszprémi Törvényszék működésének és munkájának legfontosabb szempontjait. Kitért a legnagyobb kihívásokra, mint felgyorsuló fluktuáció, az egyes ítélkezési területeken megjelenő többlet-terhelés, valamint különböző szervezeti kihívások. Beszélt többek között az ezekre adott válaszokról, a törvényszéken megvalósuló sokoldalú szakmai támogatásról, az igazgatási támogatások rendszeréről, az ügyfelek szolgálatában tett lépésekről. Kiemelte a hatékony kommunikáció fontosságát, valamint hangsúlyozta a munkahely, mint közösség működtetésének szem előtt tartását. Kitért továbbá a folyamatos fejlődés igényére is, ami a bíróságaink dolgozóira különösen jellemző.

A törvényszék elnöke beszélt továbbá a jelen és a közeljövő kihívásairól is, mint a létszámgazdálkodás, a hatékony és időszerű ítélkezés, a munkahelyi infrastruktúra, a munkahelyi támogatás, a takarékos gazdálkodás és a klímavédelem.

Dr. Szántai Orsolya, a Veszprémi Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke beszámolt a bírói tanács 2022-ben végzett munkájáról, kiemelve a bírói és titkári pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységet, valamint a más bírói tanácsokkal megvalósuló kiváló együttműködést.

Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke elismerően nyilatkozott Veszprém vármegye bíróságainak elmúlt évi teljesítményéről. Elmondta, hogy a felterjesztett ügyek száma a tavalyi évben csökkent. Említést tett az ítélőtábla és a törvényszék közötti jó kapcsolatról és e kapcsolat fenntartásának fontosságáról, végül hangsúlyozta a fogalmazóképzés átalakításával kapcsolatos pozitív tapasztalatokat.

Dr. Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja az OBT szerepéről, az Országos Bírósági Hivatallal való együttműködésről, a jövőbeli célokról beszélt, majd dr. Vasvári Csabával közösen elismerő okleveleket adtak át a bírói szolgálatot 25, illetőleg 15 éve kiválóan teljesítő bíráknak.

Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a törvényszék által elért eredményeket méltatva hangsúlyozta az időszerűség fontosságát; kiemelte, hogy 2022-ben a befejezett ügyek száma meghaladta az érkezett ügyek számát a Veszprémi Törvényszéken. Beszélt arról, hogy a belső erőforrások kihasználása mennyire fontos, és kitért a különböző gazdaságossági intézkedések szerepére és eredményére, valamint a szakmai párbeszédek és képzések fontosságára is.

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke a korábban elhangzottak mellett azt is kiemelte, hogy a Kúria részéről is kevesebb a hatályon kívül helyezés, melynek egyik oka egy lassan végbemenő szemléletváltás, ami a jogerő tiszteletben tartására helyezi a hangsúlyt.

Veszprém, 2023. május 3.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály