Négy Veszprém megyei bírósági alkalmazott részesülhetett elismerésben a Bíróságok Napja alkalmából

Az Országos Bírósági Hivatalban rendezett ünnepség keretében július 15. napján a 2022. évi Bíróságok Napja alkalmából  – kiváló munkájukra figyelemmel – négy kollégánk  az alábbi elismerésben részesült:

  • dr. Rohonyi Zsuzsanna veszprémi járásbírósági bíró „címzetes törvényszéki bírói”,
  • dr. Benyó György veszprémi járásbírósági bíró „címzetes törvényszéki bírói”,
  • Móroczné Balázsi Éva belső ellenőrzési vezető „főtanácsosi”,
  • dr. Vörös-Tóth Éva Ráhel veszprémi járásbírósági titkár „főtanácsos”

címet vehetett át.

dr. Rohonyi Zsuzsanna 2012. április 1-től a Veszprémi Járásbíróságra kinevezett bíró, munkáját kiemelkedő színvonalon, a szakmai és igazgatási vezetés által is elismerten, nagyfokú elhivatottsággal végzi. dr. Rohonyi Zsuzsanna a Veszprémi Törvényszék másodfokú büntető ügyszakában kirendeléssel is szolgálatot teljesített, melynek során a bírónő bizonyította rátermettségét és alkalmasságát a magasabb szintű bírói feladatok ellátásához is.

dr. Benyó György 2009. január 1-től kinevezett bíró, munkáját kiemelkedő színvonalon, a szakmai és igazgatási vezetés által is elismerten nagyfokú elhivatottsággal végzi. 2020. szeptember 1-től a Veszprémi Törvényszék elsőfokú polgári ügyszakában kirendelés útján ítélkezik. Munkájára ezen a területen a törvényszék vezetése hosszabb távon számít. A bíró úr jelenleg a Budapest Területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság tagja. dr. Benyó György az eddig végzett munkája alapján is messzemenően bizonyította, hogy a magasabb bírói cím elnyerésére érdemessé vált.

2010. október 1. napjától bírósági titkárként dolgozó dr. Vörös-Tóth Éva Ráhel végrehajtási ügyszakban tevékenykedik, aki ezen felül bírósági közvetítői tevékenységet is folytat és tanúgondozó, továbbá a végrehajtási és nemperes ügyszakon kívül önkéntes vállalás alapján  kapcsolattartás végrehajtási iránti ügyeket is intéz. Rendszeresen részt vesz az ügyszakát érintő szakmai anyagok előterjesztésében, megvitatásában, valamint az ügyfélsegítő napok lebonyolításában.

Több irányú feladatait évek óta kimagaslóan teljesíti. Az eljárási határidőket és az ügyviteli szabályokat maradéktalanul betartja. Lényeglátási és döntési képessége kiváló.

Móroczné Balázsi Éva 2015. december 1. óta belső ellenőrzési vezető. Munkáját a Veszprémi Törvényszék belső ellenőreként kiemelkedő színvonalon végzi, együttműködése, valamint bírósági szervezet iránti elkötelezettsége példaértékű. 17 éves bírósági szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Teljesítménye, példamutatása alapján érdemessé vált a cím elnyerésére.

Dr. Rohonyi Zsuzsanna, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, Móroczné Balázsi Éva, dr. Benyó György  az Országos Bírósági Hivatal díjátadó ünnepségén

Veszprém, 2022. július 20.