Különleges módon ünnepelték Veszprém megye bíróságai a 150 éves fennállásukat – „Újjászületés és megújulás”

A hagyományok szerint minden évben július 15. napján ünnepeljük az országban az önálló bíróságok létrejöttét. Veszprém megye bíróságai is megemlékeztek az eseményről.

Az 1869. évi 4. törvénycikk nyomán – ténylegesen 1872-ben – Veszprém megyében idén 150 éve kezdték meg működésüket a veszprémi, valamint a pápai kir. törvényszékek, és az ezekhez beosztott veszprémi, enyingi, zirci, balatonfüredi, pápai és devecseri kir. járásbíróságok.

A bíróság vezetői 2022. július 14-én a törvényszék Vár utcai homlokzatán felállított emléktáblánál koszorúzás keretében rótták le tiszteletüket, majd a Zirci Járásbíróság történetét feldolgozó kutatómunka eredményeként megvalósuló kiállítás megnyitásával tartottak ünnepi megemlékezést.

(A Zirci Járásbíróság felújított homlokzata)

A Zirci Járásbíróság történetének feldolgozására az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Ráth György Bírósági Történelem-és Hagyományápolás című pályázat keretében került sor, melyet a Veszprémi Törvényszék idén is elnyert, ezzel folytatva az immár hagyománnyá vált bíróságtörténeti emlékek felkutatását. Ennek újabb mérföldköve a Zirci Járásbíróság történetét bemutató "Bíróságtörténeti emlékek a Bakony bíróságán" című kiállítás, mely egyrészt feltárja a Zirci Járásbíróság működésének történetét, az épület sajátosságait, illetve megemlékezik az egykori elnökökről az 1872-től 1970-ig terjedő időszakban.

A kiállítás ünnepélyes megnyitásakor dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit a törvényszék elnöke köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy a Zirci Járásbíróság az „újjászületés bírósága”, kiemelte működésének jelentőségét, a bíróság történetének legfontosabb állomásait és kitért arra is, hogy a járásbíróság rendszerváltás után történt újjászületése óta polgári ügyszakban több mint 5,5 ezer peres ügyben született ítélet. Beszélt a múltba tekintés fontosságáról, valamint a múlt feltárásának és a hagyományok ápolásának feladatáról.

Ottó Péter, Zirc Város Polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy milyen komoly kutatómunka szükséges ahhoz, ha szeretnénk megismerni egy intézmény történetét, hiszen a valódi forrásokat levéltárakban lelhetjük fel. Kiemelte a kiállítás megvalósításában az Országos Bírósági Hivatal és a Veszprémi Törvényszék szerepét, valamint a bíróság megújult homlokzatának városképi jelentőségét.

Dr. Keszthelyi Kristóf, a Zirci Járásbíróság elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy a bíróság épületének felújítási munkálataira sikeresen pályáztak nem sokkal azután, hogy négy évvel ezelőtt a bíróság élére került, majd 2021-ben el is kezdődtek a kivitelezési munkálatok. Mindezek következtében nem csak kívülről újult meg a járásbíróság, hanem a munkakörülmények is jelentősen javultak. Beszélt arról, hogy Zirc a legkisebb bíróság az országban, azonban földrajzi szempontból a legmagasabban fekszik, valamint a székhelyen kívül 14 település tartozik még hozzá.

Dr. Szabó Viktor, a Veszprémi Törvényszék bírája, aki a kiállításhoz szükséges kutatómunkát végezte, beszédében kiemelte a bíróságtörténeti kutatások jelentőségét. Felemlítette a kutatás során feltárt eredmények közül többek között a település, és a Zirci Járásbíróság történetének összefonódását, a bíróság történelmi emlékeinek lényeges mozzanatait, továbbá az egykori vezetők életébe is bepillantást engedett az előadása során. Hozzátette, hogy a Veszprémi Törvényszék mindig is büszke volt múltjára, és rávilágított arra is, hogy a múlt és a jelen összekapcsolódik, hiszen a múltat feltáró kiállítás megnyitóját a megújult külsejű bírósági épületben tarthatjuk, a bíróság épületében kihelyezett látványtervek pedig a reménybeli jövőt láttat

Az eseményről készült videó az alábbi linken tekinthető meg:

Bakonytörténeti emlékek a Bakony bíróságán című bíróságtörténeti kiállítás megnyitója - YouTube

Veszprém, 2022. július 18.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály