Kiválóan teljesítette a 2021-es év kihívásait a Veszprémi Törvényszék

2022. május 3-án tartotta éves összbírói értekezletét a Veszprémi Törvényszék, amelyen Veszprém megye bíróságainak bírái, bírósági titkárai és fogalmazói mellett részt vett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, a Győri Ítélőtábla elnöke, valamint az Országos Bírói Tanács képviselője is.

Az értekezlet több okból is különleges volt: noha az elmúlt két évben a törvényszék elnöke ugyanúgy elkészítette az éves összbírói beszámolóját, és megküldte azt a bíráknak, a jogi beosztású dolgozóknak és a központi bírósági igazgatás vezetőinek, azonban személyes részvétellel nem volt lehetőség összbírói értekezletet tartani, így hosszú idő után most volt alkalma Veszprém megye bíráinak ismét ilyen keretek között találkozni. A korábbi értekezletekhez képest újdonság volt, hogy a bírósági titkárok és fogalmazók zárt online közvetítés útján kísérhették figyelemmel a tanácskozást.

Az értekezletet megelőzően sajtótájékoztatóra került sor, melyen az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese és a Veszprémi Törvényszék elnöke tájékoztatták a sajtó képviselőit a tavalyi év ügyforgalmi adatairól, a kiemelt jelentőségű eseményekről és projektekről, valamint a jövőbeni célokról.

Az összbírói értekezlet kiemelt napirendi pontja volt a 2022. május 1. napjával bírói kinevezést nyert dr. Kapitány Attila és dr. Szabó Viktor bírák eskütétele.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke az előző két évet a „helytállás időszakának” nevezte bevezetőjében. Beszámolójában kiemelte a Veszprémi Törvényszék működésének és munkájának legfontosabb szempontjait. Beszélt többek között a törvényszéken megvalósuló sokoldalú szakmai támogatásról, az igazgatási támogatások rendszeréről, az ügyfelek szolgálatában tett lépésekről. Kiemelte az értékeink láttatásának és a hatékony kommunikációnak a fontosságát, valamint hangsúlyozta a munkahely, mint közösség működtetésének szem előtt tartását. Kitért továbbá a folyamatos fejlődés igényére is, ami a bíróságaink dolgozóira különösen jellemző.

Beszélt továbbá a jelen és a közeljövő kihívásairól is, mint a létszámgazdálkodás, a hatékony és időszerű ítélkezés, a munkahelyi infrastruktúra, a munkahelyi támogatás és az egészségvédelem, a takarékos gazdálkodás és a klímavédelem.

Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke elismerően nyilatkozott Veszprém megye bíróságainak elmúlt évi teljesítményéről. Említést tett az ítélőtábla és a törvényszék közötti – mind szakmai, mind informális téren – jó kapcsolatról és e kapcsolat fenntartásának fontosságáról.

Dr. Szántai Orsolya, a Veszprémi Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke beszámolt a bírói tanács 2021. évben végzett munkájáról, kiemelve a tavalyi évben történt közigazgatási bírói kinevezéshez, valamint a Tapolcai Járásbíróság elnöki pályázatához kapcsolódó tevékenységet.

Dr. Abért János, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja az OBT szerepéről, az Országos Bírósági Hivatallal való együttműködésről, a jövőbeli célokról beszélt, valamint kiemelte a helyi bírói tanácsok szerepének fontosságát.

Dr. Csillám Katalin, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese a törvényszék által elért eredményeket méltatva hangsúlyozta az időszerűség és a szakmai megalapozottság fontosságát, kiemelte továbbá, hogy a Veszprémi Törvényszék az ítélkezési tevékenységen túl helyt áll kulturális feladatokban is, mint például a történelem- és hagyományápolás.

Elmondta, hogy az OBH célja és feladata a szükséges feltételek – köztük az anyagi erőforrások – biztosítása, valamint annak elősegítése, hogy a bírák időszerűen, megalapozottan ítélkezzenek. Hangsúlyozta, hogy a pandémia kihívás elé állította a bíróságokat is, amelynek egyebek között távmeghallgatások nagy számban történő tartásával is igyekeztek megfelelni; az ehhez szükséges tárgyalótermi végpontok bővítése ebben a helyzetben vált különösen fontossá. Kiemelte, hogy a 2021-es évben az egyik legjelentősebb feladat a Balatonfüredi Törvénykezési Hely felállítása, és az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése volt.

Az elért eredményekért köszönetet mondott a Veszprémi Törvényszék bíráinak és igazságügyi alkalmazottainak.

Veszprém, 2022. május 3.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály