Sajtótájékoztató és épületbejárás a Balatonfüredi Törvénykezési Helyen

2022. január 5-én épületbejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartottak a Balatonfüredi Törvénykezési Helyen.

2022. január 1. napjával kezdte meg működését Magyarország első, és mindezidáig egyetlen törvénykezési helye Balatonfüreden. Ebből az alkalomból sajtótájékoztató megtartására került sor az intézmény ideiglenes elhelyezésére szolgáló Balatonfüred, Arácsi út 2. szám alatti épületben. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke, dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere, valamint dr. Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke.

Dr. Senyei György, az OBH elnöke megnyitójában a balatonfüredi bíráskodás újbóli megteremtésének történelmi és közelmúltbeli előzményeit elevenítette fel. Kiemelte, hogy az ítélkezésnek a jogkereső állampolgárokhoz történő közelebb vitele során két alapérték dinamikus egyensúlyát kell kialakítani: az igazságszolgáltatáshoz való minél könnyebb hozzáférést és a bíróságok működésének hatékonyságát egyidejűleg kell biztosítani. Kitért arra is, az elmúlt évek pandémiás időszaka gyökeresen megváltoztatta azt, hogy miként gondolunk a bíróságokhoz való fizikai hozzáférésre és az eljárásokban történő részvételre. Az online ügyintézés egyre szélesebb körben teszi lehetővé, hogy valaki akár a saját otthonából nyújtson be keresetlevelet, tegyen joghatályos nyilatkozatot vagy vegyen részt eljárási cselekményen, azonban nem szorulhat háttérbe a bíróságok fizikai megközelíthetősége sem: a papíralapú iratbeadás, az iratbetekintés vagy éppen az ügyfélsegítő igénybevétele továbbra is alapvető jelentőségű az ügyfelek egy részének jogérvényesítéséhez.

                                                          

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke megköszönte az OBH elnökének segítő közreműködését. Kiemelte, a törvénykezési hely jogszabályi feltételeinek megteremtése után több hónapos felkészülést követően kerülhetett sor arra, hogy megnyissa kapuit a Veszprémi Járásbíróság Balatonfüredi Törvénykezési Helye. Ennek kialakítása során a legfőbb szempont az volt, hogy az ügyfelek mindazon szolgáltatásokhoz hozzájuthassanak, amiket a járásbíróság a székhelyén nyújt az ügyfeleknek. Utalt arra is, hogy a törvénykezési hely végleges elhelyezését az OBH beruházásában a balatonfüredi Kossuth Lajos utcában készülő új bírósági épület fogja biztosítani, amely várhatóan 2022 második felére készül el. Az új épület elkészültéig az ideiglenes elhelyezés a Balatonfüredi Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő, Arácsi u. 2. szám alatti ingatlan bérlésével biztosított.

A több mint 400 négyzetméter alapterületű bérleményben két tárgyalóterem található, a hozzá tartozó ügyfélvárókkal, továbbá egy kezelő aliroda és dolgozószobák is kialakításra kerültek. Az épület akadálymentesen megközelíthető a hátsó bejáraton, mozgássérült illemhelyiség is található benne, továbbá lift és a látássérültek tájékozódására szolgáló burkolati sávok is segítik az arra rászorulókat.

A Balatonfüredi Törvénykezési Helyen a veszprémi járásbíróság bírái és igazságügyi alkalmazottai teljesítenek szolgálatot. Az ügyfelek számára lehetőség nyílik többek között a papír alapú beadványok személyes benyújtására, az iratbetekintésre, valamint az ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevételére. A törvénykezési helyen polgári ügyekben, szabálysértési ügyekben, magánvádas büntető ügyekben tárgyalást is tartanak, valamint nemperes eljárásokban személyes meghallgatásokra kerül sor. A törvénykezési helyen intézendő ügyeket a Veszprémi Járásbíróság ügyelosztási rendje tartalmazza.

Dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere beszédében Balatonfüred térségi szerepének múltbéli változásait vette számba, majd utalt arra, jelenleg egyre bővül a város által a térségben ellátott feladatok köre. A polgármester köszönetét fejezte ki a törvénykezési hely kialakításában részt vevők felé, egyúttal örömének adott hangot, hogy a térség polgárai ismét helyben intézhetik ügyeiket az átadott intézményben.

Dr. Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke a közjó előmozdítását nevezte az egyház egyik állandó feladatának. Jókívánságait fejezte ki a Balatonfüredi Törvénykezési Helyen dolgozóknak és az ott megjelenő ügyfeleknek.

A sajtótájékoztatóhoz kapcsolódóan lehetőség nyílt a sajtó képviselői számára, hogy körbejárják az épületet, illetőleg a résztvevők megtekinthették az egykori Balatonfüredi Járásbíróság történetét bemutató kiállítás anyagának egy részét is. Az ehhez kapcsolódó bíróságtörténeti kiadvány bemutatójáról szóló korábbi írásunk itt található. A törvénykezési hellyel kapcsolatos további információk a Veszprémi Törvényszék honlapján érhetőek el.

Veszprém, 2022. január 5.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály