Bíróságtörténeti kötet és kiállítás mutatja be az egykori Balatonfüredi Járásbíróság múltját

A Veszprémi Törvényszék és Balatonfüred Város Önkormányzata 2021. november 29-én mutatta be a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat keretében megjelent, „Emlékkönyv III. A Balatonfüredi Járásbíróság története 1872-1956” című kiadványt.

A P. Miklós Tamás balatonfüredi helytörténész és dr. Szabó Viktor bírósági titkár közös munkájaként elkészült mű különös aktualitását az adja, hogy alig egy hónap múlva, éppen a járásbíróság létrejöttének 150. évfordulóján újra bíróság létesül Balatonfüreden, törvénykezési hely néven.

A balatonfüredi Kisfaludy Galériában tartott kiállítással egybekötött kötetbemutatón a Veszprémi Törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit örömét fejezte ki aziránt, hogy újabb értékes kötettel gazdagodott a törvényszék Emlékkönyv című bíróságtörténeti sorozata, amelynek elkészülte egy nagyszerű összefogás eredménye. A kiadvány létrejöttéhez hozzájárult az Országos Bírósági Hivatal (OBH) anyagi támogatása, a törvényszék, Balatonfüred polgármestere és a Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjtemény együttműködése, továbbá a levéltárak segítő hozzáállása is.

Dr. Bóka István Balatonfüred város polgármestere hangsúlyozta, hogy a fürediek büszkék lehettek egykor arra, hogy alacsonyabb lakosságszám ellenére is térségi központ szerepét töltötte be településük, amelyet bizonyít az, hogy a község saját járásbírósággal, telekkönyvi hatósággal és főszolgabírói hivatallal is rendelkezett. A mai utódok is ezt a térségi központ szerepet kívánják minden tekintetben visszaállítani, s ehhez kapcsolódik, hogy egy átfogó városrehabilitáció részeként, Balatonfüreden új bírósági épület épül a törvénykezési helynek, amely az ország első ilyen intézménye lesz.

A kötetet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, Prof. Dr. Mezey Barna mutatta be a közönségnek. Mint elmondta, az OBH által életre hívott pályázat keretében sok színvonalas bíróságtörténeti kötet készült országszerte, melyek között is kimagaslik a most megjelent kötet. A könyv egy illusztratív, hiteles, de egyben színes és olvasmányos, lebilincselő munka. Hangsúlyozta, hogy kitűnik a kötetből az, hogy rendkívül alapos kutatómunka előzte meg annak megírását. Egyszerre sikerült egy történelemkönyvet, egy helytörténeti kiadványt és egy igazságszolgáltatásról szóló könyvet is elkészíteni, mert bele van ágyazva Balatonfüred története és magyar történelem helyi lenyomata is.

A kötetbemutatót színesítette a járásbíróság egykori fogalmazója, dr. Lányi Andor által írt „Utána lőtt Mihály?” című verse, amelyet dr. André Tibor járásbíró szavalt el.

A könyvbemutatóra egy tartalmas kiállítás is összeállításra került a járásbíróság múltjáról, amelyben levéltári anyagok mellett egykori bírók leszármazóitól származó eredeti forrásanyagok is megtekinthetők voltak. A kiállítást Prof. Dr. Kahler Frigyes nyugalmazott kollégiumvezető nyitotta meg. Nyitó beszédében rámutatott arra, hogy annak üzenete, hogy fel kell ismerni és őrizni kell az értékeinket, a mindent megteremtő munka becsületét, a tudást, a tiszta közéletet és a bátorság erényét. A kiállítás felvillantja elődeink életét és munkásságát is, amely megtekintését mindenkinek szívből ajánlja.

A járványügyi helyzetre tekintettel a rendezvényt a törvényszék élőben közvetítette mind dolgozói, mind az érdeklődők számára. A bírósági kiállítás egy része 2022. január 1-jét követően a Balatonfüredi Törvénykezési Hely épületében megtekinthető lesz a nagyközönség számára is.

Veszprém, 2021. november 30.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály