Jogegység és időszerűség – a Kúria elnökével és az Országos Bírósági Hivatal elnökével tanácskoztak a Veszprém megyei bírák

2021. szeptember 20-án közös szakmai napot tartottak a Veszprémi Törvényszék kollégiumai. A megye valamennyi bírájának részvételével megtartott tanácskozáson részt vett dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, valamint dr. Patyi András, a Kúria elnökhelyettese.

Az értekezleten a bírósági jogalkalmazás sarkalatos témái kerültek napirendre. Elsőként a törvényszék három szakági kollégiumának vezetői számoltak be az ítélkezés szakmai támogatása kapcsán a közigazgatási, a polgári-gazdasági-munkaügyi, illetőleg a büntető kollégiumban kifejtett tevékenységekről.

Ezt követően dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke a korlátozott precedensrendszerről és a Kúria jogegységesítés körében végzett feladatairól tartott előadást. Ennek kapcsán felelevenítette a jogtörténeti előzményeket, valamint a Kúriának ezzel kapcsolatban 2020. április 1-je óta végzett munkáját. Beszámolt arról is, hogy a gyakorlatban könnyebben állt át erre a hazai bírósági rendszer, mint amire a jogirodalom előzetesen számított. Ebben segítséget nyújtott az is, hogy a felek jogi képviselői – elsősorban jogorvoslati indítványaikban – gyakran rámutatnak arra, ha valamely döntés eltér a korábban közzétett precedens ítélettől.

Dr. Senyei György, az OBH elnöke az elhúzódó polgári perek miatti vagyoni elégtétellel kapcsolatban  a 2022. januártól hatályba lépő jogszabályi rendelkezésekről tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy az OBH eddig is mindent megtett az elhúzódó ügyek kezelése érdekében, és a bírósági szervezet felkészült az új jogszabály hatálybalépésével együtt járó kihívásokra.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a törvényszék elnöke záróbeszédében kiemelte, hogy a törvényszék a jövőben is biztosítja a bírák számára a magas színvonalon végzett, időszerű ítélkezéshez szükséges szakmai támogatást.

Veszprém, 2021. szeptember 22.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály