Egyszerűbben juthatnak kártérítéshez a bűncselekmények áldozatai

A Veszprémi Törvényszéken a napokban terjesztettek először elő egy az Országgyűlés által idén elfogadott törvény alapján megindítható, bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per lefolytatását kérő keresetlevelet.

Idén júliusban lépett hatályba a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény, mellyel a jogalkotó eljárásjogi könnyítést kívánt biztosítani azon bűncselekmények sértettjei számára, akiknek ügyében a büntetőbíróság jogerősen megállapította a bűncselekmény elkövetését, de ezen eljárás keretében vagy más polgári perben nem bírálták el a sértett kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét.

A Veszprémi Törvényszékre 2020. november elején érkezett az első ilyen keresetlevél, ahol egy a Pápai Járásbíróság által jogerősen megállapított csalás áldozata kéri a bűncselekménnyel okozott kárának, több mint kétmillió forintnak a megtérítését. Az eljárásra irányadó szabályok szerint a bíróság ilyen gyorsított perekben soron kívül jár el, ennek megfelelően az érintett ügyben egy napon belül megtörtént az első bírói intézkedés, amelyben a bíróság minden hiányosságra kiterjedő részletes hiánypótlási felhívást bocsátott ki.

A gyorsított perben a felek számára a jogi képviselet nem kötelező és a felperest költségfeljegyzési jog illeti meg, ami azt jelenti, hogy a perben és az esetlegesen azt követő végrehajtási eljárásban felmerülő költségeket helyette az állam megelőlegezi. A keresetlevél előterjesztéséhez nem szükséges nyomtatvány használata sem, azonban a beadványt teljes bizonyító erejű magánokiratként kell benyújtani. A gyorsított perben a bíróság akár tárgyaláson kívül is eljárhat, míg tárgyalás tartása esetén elsősorban internet alapú videókonferencia (Skype) útján tartja azt meg, mely az aktuális járványügyi veszélyhelyzetben kifejezetten előnyös az ügyfelek számára.

A Veszprémi Törvényszék felkészült a gyorsított perek várhatóan bekövetkező nagyobb számú megjelenésére, ugyanis mind a személyi, mind a technikai feltételek adottak a perek szakszerű és gyors intézéséhez. Amennyiben szükséges lesz, a törvényszék további igazgatási eszközökkel segíti elő a szoros ügyintézési határidők betartását. A gyorsított perek eljárási kérdéseiről a jogi képviselő nélkül eljáró felek felvilágosítást kérhetnek a járásbíróságok ügyfélsegítő és támogató napjain.

Veszprém, 2020. november 16.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály