Megváltozik az ügyfélsegítő napok, valamint az ügyféltámogató napok rendje a Veszprémi Járásbíróságon

A Veszprémi Járásbíróságon 2020. június 15. napjától a korábbiaktól jelentősen eltérő rendben vehetik igénybe a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek az ügyfélsegítő, illetve ügyféltámogató napokat az alábbiak szerint:

  • Mind az ügyféltámogató napra, mind az ügyfélsegítő napra előzetes bejelentkezés szükséges telefonon vagy e-mailen (telefonszám: 06-88-590-220 vagy 06-70-514-7695, e-mail cím: kezeloiroda_veszpremvb@birosag.hu).
  • Minden héten hétfőn és szerdán 8:00-11:30 és 13:00-15:00 óráig ügyféltámogató napon kaphatnak segítséget a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek a polgári peres (nemperes) ügyekben kötelezően alkalmazandó nyomtatványok kitöltéséhez.
  • Minden héten pénteken 8:00-11:30 és 13:00-15:00 óra között ügyfélsegítő napon a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfél jegyzőkönyvbe mondhatja kérelmét, illetve indítványát.
  • E-mail útján történő bejelentkezés esetén szükséges feltüntetni:
  1. az ügyfélsegítő vagy ügyféltámogató napra érkező ügyfél nevét,
  2. azon ügy típusát és tárgyát, amiben segítséget kér (pl. polgári ügy – házasság felbontása vagy büntetőügy – feljelentés magánvádas ügyben),
  3. annak megjelölését, hogy nyomtatványt szükséges-e kitölteni vagy nem,
  4. új eljárást kíván-e indítani vagy már folyamatban lévő eljárásban kíván-e nyilatkozatot tenni.

Veszprém, 2020. június 2.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály