„A felek kezében marad a döntés” – interjú dr. Vincze Edinával, a Veszprémi Járásbíróság bírósági közvetítőjével

Mióta foglalkozik bírósági közvetítéssel?

2014-ben végeztem el a közvetítéshez szükséges tanfolyamot, 2015. február 1-től jelölt ki az OBH Elnök Asszonya közvetítőnek, de már 2012 óta koordinátori feladatokat látok el a törvényszék akkori elnökének megbízása alapján.

Bíróként hogyan látja, mennyire nyitottak az ügyfelek a bírósági közvetítés irányába?

Bíróként azt tapasztaltam, hogy az ügyfelek nyitottak a mediációt illetően, nyilván azokban az ügyekben hívom fel én is a figyelmüket erre a lehetőségre, amelyben azt látom, hogy a felek hajlanak a békés megoldásra.

Milyen előnyökkel jár a közvetítői eljárás a perhez képest?

A közvetítői eljárásban a felek kezében marad a döntés, ez mindenképpen előny a peres eljáráshoz képest. Természetesen meg kell indulnia a peres eljárásnak, illetve a peren kívüli eljárásnak, mert enélkül viszont nincs lehetőség a bírósági közvetítői eljárás igénybevételére. A közvetítői eljárás során a felek a sérelmeiket feltárva, egy kötetlen- de nyilván a közvetítő által irányított- beszélgetés során rendezhetik a vitás kérdéseket, nincsenek időkorláthoz kötve.

Kiknek érdemes igénybe venni a bírósági közvetítői eljárást? Milyen körülmények esetén érdemes javasolni a feleknek ezt a lehetőséget?

Elsődlegesen családjogi vitákban javasolt a közvetítői eljárás igénybevétele, mert ezen perek érzelmektől túlfűtöttek, ezért nem árt egy „találkozó” a felek között, akik sokszor csak a közvetítő segítségével tudnak egymással kommunikálni. Természetesen lehetőség van több közvetítői ülés tartására is egy ügyben, amennyiben a felek ezt igénylik és a közvetítő is úgy látja, hogy a békés megoldás ezáltal elérhetővé válik.

Mennyiben kíván meg más hozzáállást, szemléletmódot a bírósági közvetítői szerep mint a bírói pozíció?

A bíró a jogvitát kell, hogy elbírálja az anyagi és eljárásjog alapján, ugyanakkor a közvetítőt nem szorítja ilyen korlátok közé a jogszabályi háttér és a cél, hogy megállapodásra jussanak a felek, s ezt a közvetítőnek minden megengedett eszközzel elő kell segítenie.

Miben látja a közvetítői eljárás legnagyobb előnyét?

A közvetítői eljárás legnagyobb előnye, amire már utaltam, hogy a felek „nem adják ki a kezükből” a döntést. Az így született megállapodás tartósabb, mint a perbeli egyezség.

Melyek a legnagyobb kihívások a közvetítői eljárással kapcsolatban?

A közvetítő eljárás során nincsenek eljárásjogi szabályok, mint a peres ügyekben, de nem válhat partalanná a közvetítői ülés, a közvetítőnek mindig a kezében kell tartania az irányítást.

Veszprém, 2019. szeptember 3.

/Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály/