Panaszügyintézés távmeghallgatás keretében

A Veszprémi Törvényszék újabb alkalmazási területen használta eredményesen a ViaVideo távmeghallgatási rendszert.

Egy büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó elítélt perújítási indítványa és összbüntetés iránti kérelme elintézésével kapcsolatban nyújtott be panaszt a Veszprémi Törvényszékhez. A Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője a panaszbeadvány mielőbbi kivizsgálása céljából a ViaVideo rendszer útján személyesen meghallgatta a panaszost, amelyről jegyzőkönyv készült. A panaszos a távmeghallgatás keretében választ kapott felvetett problémáira.

A Veszprémi Törvényszék ítélkezési területen eddig is széles körben igyekezett alkalmazni a rendelkezésre álló távmeghallgatási eszközt, mely - mint azt jelen eset is igazolja - igazgatási ügykörben is alkalmazható. A panaszügyek távmeghallgatás keretében való elintézése elősegíti, hogy a panaszok kivizsgálására a lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön.

Veszprém, 2019. május 30.

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/