Ülésezett a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális kollégium

2019. április 26-án teljes ülést tartott a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium.

Dr. Solymos Dóra kollégiumvezető beszámolt a kollégium 2018. évi tevékenységéről, a kollégiumi tagok a beszámolót egyhangúan elfogadták.

Ezt követően az Átmenet projekt munkájának ismertetésére került sor. Dr. Solymos Dóra kollégiumvezető a munkaügyi integrációért felelős almunkacsoport eddigi tevékenységéről, dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék bírája a képzésért és kommunikációért felelős munkacsoport tevékenységéről, míg dr. Horváth Tünde, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a gazdálkodási és épületgazdálkodási munkacsoport tevékenységéről számolt be.

A közszolgálati jogviták megváltozott anyagi jogi szabályairól és azok eljárásjogi következményeiről dr. Szatinszky Andrea veszprémi közigazgatási és munkaügyi bíró tartott színvonalas előadást. Dr. Kozma Árpád, a Veszprémi Törvényszék bírája a felszámolás alatt álló munkáltatóval szembeni perek jogalkalmazási kérdéseit dolgozta fel.

Ezt követően a másodfokú tanácsok új Pp. alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól a Zalaegerszegi Törvényszék részéről dr. Bartalné dr. Mentes Judit tanácselnök, a Veszprémi Törvényszék részéről dr. Ferenczné dr. Böröcz Éva tanácselnök, a Székesfehérvári Törvényszék részéről pedig dr. Solymos Dóra kollégiumvezető számolt be.

A kollégiumi ülés dr. Szántay Bernadett veszprémi közigazgatási és munkaügy bíró Kp. 91.§ szerinti ítélet hozatalának gyakorlati tapasztalatairól szóló előadásával folytatódott.

A napot dr. Nagy Ibolya Adél veszprémi közigazgatási és munkaügyi bíró, európai jogi szaktanácsadó előadása zárta, amelynek tárgyát az Európai Unió Bíróságának 2018. IV., 2019. I. negyedévében meghozott munkaügyi és közigazgatási tárgyú határozatai képezték.

Veszprém, 2019. május 6.

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/