Képzés az új büntető eljárási kódexről a Veszprémi Törvényszéken

2018. március 26. napján megkezdődött a Veszprémi Törvényszék büntető ügyszakos bíráinak, titkárainak és fogalmazóinak felkészítése a 2018. július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási törvény alkalmazására.

Az összesen hat napos helyi képzésen az Országos Bírósági Hivatal által szervezett ún. képzők képzésén részt vett bírák tartanak előadásokat az új eljárási törvényről, amelyet prezentációk, videofelvételek és egy közel 1500 oldalas elektronikus tankönyv egészítenek ki.

A képzés kiemelt figyelmet fordít a koncepcionális változásokra, az új jogintézményekre és ezek gyakorlati alkalmazására, valamint lehetőséget biztosít a felmerülő kérdések közös megvitatására is.

Az előadássorozat végeztével valamennyi, büntető ügyszakban dolgozó kollégának vizsga formájában kell számot adnia az új büntetőeljárással kapcsolatban megszerzett tudásáról.

Veszprém, 2018. március 27.

 

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/