FELKÉSZÜLÉS - FEJLŐDÉS - FÓKUSZBAN AZ ÜGYFELEK

Összbírói értekezlet a Veszprémi Törvényszéken

2018. március 22-én tartotta a Veszprémi Törvényszék az éves összbírói értekezletét, amelyen értékelték Veszprém megye bíróságainak 2017. évi munkáját.

 

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit törvényszéki elnök az elmúlt év eredményei körében beszámolt arról, hogy a Veszprémi Törvényszék számára 2017. a sikeres felkészülés éve volt, több szempontból is. A törvényszék felkészült az új eljárási kódexek – a Polgári Perrendtartás (Pp.), illetőleg a Közigazgatási Perrendtartás (Kp.) – hatályba lépésére, az elektronikus eljárások kiterjesztésére, valamint a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság feladatkörének bővülésére is.

A tavalyi évben tovább javultak az ítélkezés mérőszámai: a fejlődés a peres befejezések országos átlagot meghaladó számában, az elhúzódó ügyek számának igen jelentős csökkentésében mutatkozott meg leginkább. Az ítélkezés minőségét, megalapozottságát jelző mutatók is javultak: nőtt a helybenhagyások aránya, és csökkent a hatályon kívül helyezések száma.

A bíróság ésszerű és takarékos gazdálkodása, valamint a jogszabályi változások folytán javult a bírósági dolgozók – különösen az igazságügyi alkalmazottak – jövedelmi helyzete.

A törvényszék a tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordított az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra. A Nyitott bíróságok program keretében tavaly 67 rendezvényt szervezett a Veszprémi Törvényszék, amelyen összesen több mint 4300 látogató vett részt. Az ügyfélkapcsolatok körében a tanúgondozás kiszélesítését, a bírósági közvetítés hatékonyabbá tételét, és az ügyféltámogató fogadóórák nemrég történt bevezetését emelte ki még a törvényszék elnöke.

A törvényszék elnöke elmondta, a Veszprémi Törvényszék sikeresen pályázott az Országos Bírósági Hivatal Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás pályázatán; ennek egyik eredményeképpen került sor – az összbírói értekezlet keretében – a törvényszék legnagyobb befogadóképességű, 102. számú tárgyalótermének elnevezésére, valamint emléktábla avatására az egykori királyi törvényszék egyik elnökéről, a Veszprém megyei születésű Csajághy Károlyról. Csajághy Károly 1922-1942-ig volt a Veszprémi Királyi Törvényszék elnöke, bírói pályafutása és társadalmi szerepvállalása miatt méltó a megemlékezésre.

 

Dr. Kovácsfi László, a Veszprém Megyei Bírói Tanács elnöke beszámolt a bírói tanács előző évi munkájáról.

 

Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke kiemelte, az elmúlt évben csökkent a Veszprémi Törvényszékről érkező ügyek száma. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy a megye bíróságai ledolgozták az ügyhátralékukat. A minőségi mutatókban is fejlődés figyelhető meg, a helybenhagyások aránya tovább nőtt az elmúlt évhez képest, míg a hatályon kívül helyezések aránya is csökkent. Az ítélőtábla elnöke köszönetét fejezte ki a törvényszékről az ítélőtáblára kirendelt bíráknak a magas színvonalon végzett munkájukért.

 

Dr. Gaider Bálint és dr. Vadász Viktor, a nemrég megválasztott új Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai is jelen volt az összbírói értekezleten. Hozzászólásukban elismerésüket fejezték ki a megye bírói karának teljesítménye és a közösségi összetartás iránt, valamint beszéltek az új összetételű OBT-re váró kihívásokról is.

 

Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese méltatta és megköszönte Veszprém megye bíráinak az elmúlt évben végzett munkáját. A jövőt illetően elmondta: a XXI. századi bíróságok előtt álló egyik legnagyobb kihívás a digitális ügyintézésre való átállás. A szervezet folyamatos modernizációra törekszik, cél az ügyfelek és a bírák számára is a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentése, valamint az, hogy tértől és időtől függetlenül elérhetőek legyenek a bíróságok. Kiemelt feladatként jelölte meg az elektronikus akta („E-akta”) bevezetését, amelynek segítségével az ügyfelek a saját ügyirataikba távolról is betekinthetnének, valamint a bírák is hatékonyabban dolgozhatnának otthonról. Hozzátette: az elektronikus beadványok száma ugrásszerűen növekszik: idén az első két és fél hónapban az elektronikus beadványok száma már megközelítette a tavalyi egész évi érkezés felét. (2017-ben országosan több mint 570 ezer, a Veszprémi Törvényszéken mintegy 18 ezer elektronikus beadvány érkezett a bíróságokra. 2018-ban március közepéig már 7600-nál is több ilyen beadvány érkezett Veszprém megyében.)

Az OBH elnökhelyettese beszélt az új Polgári Perrendtartás (Pp.) kihívásairól, valamint arról, hogy a bíróságok a 2018. január 1-jei hatályba lépése óta zökkenőmentesen alkalmazzák a törvényt. 2017 a felkészülés éve volt, ugyanakkor a helyi képzések a régióban most is folyamatban vannak. A bírósági szervezet mindent megtesz annak érdekében, hogy az átállás az ügyfelek és a bírák számára is minél egyszerűbb legyen.

 

Az összbírói értekezleten, valamint az azt követő kötetlen beszélgetésen részt vett dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint dr. Kékedi Szabolcs, az OBH Elektronikus Eljárások Főosztályának vezetője is.

 

 

Veszprém, 2018. március 22.

 

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/