A Veszprémi Törvényszék új, ingyenes szolgáltatása az ügyféltámogató fogadóórák bevezetése

Az állampolgárok bírósághoz való hozzáférésének egyszerűsítése jegyében 2018. február 15. napjától kezdődően a törvényszék elnöke az Ajkai, a Pápai, a Tapolcai és a Veszprémi Járásbíróságon, továbbá a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon ügyféltámogató fogadóórák bevezetéséről rendelkezett.

Az ügyféltámogató fogadóórák célja, hogy az új Polgári Perrendtartás alapján elbírálandó perekben megkönnyítsék a jogi képviselő nélkül eljáró felek bírósághoz fordulását; segítséget nyújtsanak a szóban előadható kérelmek és nyilatkozatok nyomtatványon, illetve jegyzőkönyvben történő rögzítésével és az eljárási szabályokról történő tájékoztatással.

A fogadóóra keretében nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek vehetik igénybe a járásbírósági hatáskörbe tartozó, valamint a munkaügyi perekben. Az ügyféltámogató fogadóóra nem egyenlő a jogi tanácsadással, funkciója kizárólag a perbeli eljárási jogokról és kötelezettségekről történő tájékoztatás.

Az ügyfélfogadásban közreműködő bírósági titkárok, fogalmazók és ügyintézők szakmai felkészítése érdekében 2018. február 19-én értekezletet tartottak a Veszprémi Törvényszéken. A résztvevők megtárgyalták az ügyféltámogató fogadóóra jogalkalmazási kérdéseit, különös tekintettel a szóban előterjeszthető kérelmek rögzítésének hatékonyságát növelő megoldásokra.

Az ügyféltámogató fogadóórák rendje a http://veszpremitorvenyszek.birosag.hu/ honlapon érhető el.

A törvényszék elnökének ezen intézkedése nem érinti az úgynevezett panasznapi ügyfélfogadásokat, ezeket változatlan időpontokban vehetik igénybe az ügyfelek Veszprém megye bíróságain.

Veszprém, 2018. február 26.

 

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/