Az Igazságszolgáltatás Európai Napja a Veszprémi Törvényszéken

A Veszprémi Törvényszék 2017. október 26. napján színes programokkal ünnepelte az Igazságszolgáltatás Európai Napját.

Az érdeklődők előadásokat hallgattak az új Polgári Perrendtartásról és a Közigazgatási Perrendtartásról, megismerték az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályait, tájékoztatást kaptak a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mint régióközponti bíróság 2018. január 1-jétől megváltozó szerepéről, feladatairól. A vendégek megismerték a Veszprémi Törvényszék Nyitott Bíróság Programban végzett munkáját és meglátogatták a várbörtön -3. szintjén berendezett kiállítást. A törvényszék továbbá biztosította a látogatók számára egy büntetőügy másodfokú nyilvános ülésén, valamint egy közigazgatási per tárgyalásán való részvétel lehetőségét.

Az Igazságszolgáltatás Európai Napját az Európai Tanács és az Európai Bizottság kezdeményezésére 2003 óta minden év októberében megrendezik. A kezdeményezés célja a bírósági munka megismertetése mellett az igazságszolgáltatásba vetett bizalom növelése is. A kezdeményezők célul tűzték ki, hogy az uniós állampolgárok ismerkedjenek meg a bíróság működésével és szervezetével, valamint ismerjék meg jogaikat és a szervezetet, mely segíti őket jogaik érvényesítésében. A tagországok igazságszolgáltatása mellett az európai jogrendszert is közelebb kívánják hozni a polgárokhoz, melynek fontos eleme, hogy a közösségi jog átível az országok határain: az Európai Unió állampolgárait bármelyik tagországban ugyanolyan elbánás illeti meg.

Veszprém, 2017. október 26.

 

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/