Szervezeti felépítés

Veszprém megye bíróságait, az egész megyére kiterjedően a Veszprémi Törvényszék élén álló elnök igazgatja. A bírák, a titkárok és a fogalmazók tekintetében a munkáltatói jogköre kizárólagos, azzal a megszorítással, hogy egy - egy konkrét ügyben utasítási joggal nem rendelkezik. A helyi bíróságok igazgatási vezetését azok elnökei látják el, egy - egy konkrét ügyben utasítási joguk nekik sincs. A bíróságok szakmai irányítását elvi jelleggel a törvényszéken működő büntető és civilisztikai kollégium végzi, élükön egy - egy kollégiumvezető áll. A kollégiumok tagjai csak bírák lehetnek.

A megye bíróságainak szervezeti felépítése öt járásbíróságra, egy közigazgatási és munkaügyi bíróságra és a törvényszékre tagolódik, és van egy, a szervezeti struktúrát illetően egyedi jogállású bíróság, a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága - aminek az élén csoportvezető bíró áll.

Az ügyek tárgyalását, intézését illetően, néhány specifikus eljárási rendet itt csupán érintve, az alábbiak szerint történik:

A büntető ügyek túlnyomó többsége a járásbíróságokon indul és fellebbezés esetén, a törvényszéken fejeződik be. Bizonyos büntető ügyekben első fokon a törvényszék tárgyal, ezeknél a másodfok a Győri Ítélőtábla. Civilisztika ügyszakban az ügyek jelentős része szintén a járásbíróságokon indul, másodfok a törvényszék, és csak bizonyos ügyek tartoznak első fokon a törvényszék hatáskörébe, ezekben a másodfok a Győri Ítélőtábla. A közigazgatási és munkaügyi perek a közigazgatási és munkaügyi bíróságon indulnak, másodfok a közigazgatási ügyekben a Fővárosi Törvényszék, munkaügyi ügyekben a Veszprémi Törvényszék.

A cégügyeket a cégbíróság intézi, jogorvoslat során az ügyek a Fővárosi Itélőtáblához, illetőleg a Győri Itélőtáblához kerülnek. A szabálysértési eljárások jelentős részében a szabálysértési hatóságok előtt indult ügyek a járásbíróságokon fejeződnek be jogerősen. Öt kiemelt szabálysértési ügyfajtában első fokon a járásbíróságok járnak el és fellebbezés esetén a törvényszék tesz pontot az ügy végére.