Szervezeti felépítés

A teljesség igénye nélkül néhány alapvető dolog, amit esetleg a Tisztelt Olvasó nem tud:

Veszprém megye bíróságait, az egész megyére kiterjedően a Veszprémi Törvényszék élén álló elnök igazgatja. A bírák, a titkárok és a fogalmazók tekintetében a munkáltatói jogköre kizárólagos, azzal a megszorítással, hogy egy - egy konkrét ügyben utasítási joggal nem rendelkezik. A helyi bíróságok igazgatási vezetését azok elnökei látják el, egy - egy konkrét ügyben utasítási joguk nekik sincs. A bíróságok szakmai irányítását elvi jelleggel a törvényszéken működő büntető és civilisztikai kollégium végzi, élükön egy - egy kollégiumvezető áll. A kollégiumok tagjai csak bírák lehetnek.

A megye bíróságainak szervezeti felépítése hat helyi bíróságra és a törvényszékre tagolódik, és van egy, a szervezeti struktúrát illetően egyedi jogállású bíróság, a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága - aminek az élén csoportvezető bíró áll.

Az ügyek tárgyalását, intézését illetően, néhány specifikus eljárási rendet itt csupán érintve, az alábbiak szerint történik:

A büntető ügyek túlnyomó többsége a helyi bíróságokon indul és fellebbezés esetén, a törvényszéken fejeződik be.

Bizonyos büntető ügyekben első fokon a törvényszék tárgyal, ezeknél a másodfok a Győri Ítélőtábla.

Civilisztika ügyszakban az ügyek jelentős része szintén a városi bíróságokon indul, másodfok a törvényszék, és csak bizonyos ügyek tartoznak első fokon a törvényszék hatáskörébe, ezekben a másodfok a Győri Ítélőtábla.

A munkaügyi perek a munkaügyi bíróságon indulnak, másodfok a törvényszék.
A cégügyeket a cégbíróság intézi, jogorvoslat során az ügyek a Fővárosi Itélőtáblához, illetőleg a Győri Itélőtáblához kerülnek.

A szabálysértési eljárások jelentős részében a szabálysértési hatóságok előtt indult ügyek a helyi bíróságokon fejeződnek be jogerősen. Öt kiemelt szabálysértési ügyfajtában első fokon a helyi bíróságok járnak el és fellebbezés esetén a törvényszék tesz pontot az ügy végére.