Elsőfokú ítélet kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt 13 vádlott ellen indult büntetőügyben

A Veszprémi Törvényszék 2017. február 15-én kihirdetett ítéletében

I. rendű K. A. vádlottat mint társtettest jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 6 év fegyházbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.

II. rendű K. G. P. és III. rendű Sz. A. J. vádlottakat mint társtetteseket bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében, valamint bűnszövetségben, csekély mennyiségre elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért II. rendű vádlottat 6 év fegyházbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra, míg III. rendű vádlottat 5 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

IV. rendű I. J. vádlottat mint társtettest új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

V. rendű M. T. D. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 6 év fegyházbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.

VI. rendű Cs. D. vádlottat csekély mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem vétsége miatt 6 hónap börtönbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá elrendelte a vádlottal szemben korábban lopás vétsége miatt kiszabott 6 hónap, végrehajtásában 1 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés utólagos végrehajtását.

A törvényszék VII. rendű Sz. B. J., VIII. rendű M. L., IX. rendű P. P., X. rendű N. M., XI. rendű N. G., XII. rendű K. A., valamint XIII. rendű J. B. vádlottat kábítószer birtoklásának vétsége miatt egyenként 200 ezertől 300 ezer forintig terjedő összegű pénzbüntetésre ítélte.

Az I-VI. rendű vádlottakkal szemben a törvényszék – a kábítószer, illetőleg új pszichoaktív anyag értékesítéséből származó bevétel erejéig – egyenként 25 ezertől 1 millió 670 ezer forintig terjedő mértékű vagyonelkobzást rendelt el.

Megállapította, hogy I-VI. rendű vádlottak legkorábban a velük szemben kiszabott szabadságvesztés büntetések kétharmad részének kiöltését követően bocsáthatók feltételes szabadságra, továbbá a kiszabott szabadságvesztés büntetésekbe beszámította a vádlottak által előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben töltött időt.

Kötelezte a vádlottakat egyenként 41 ezertől 722 ezer forintig terjedő összegű, míg – különféle összetételben – egyetemlegesen mindösszesen további 33 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére.

 

Az ítélettel szemben az ügyész I-V. rendű vádlottak vonatkozásában súlyosításért, a kiszabott szabadságvesztés büntetések tartamának felemelése céljából, míg a legtöbb vádlott és védőik elsősorban felmentésre irányulóan, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést. Az ítéletet VII. és XIII. rendű vádlottak vonatkozásában mind az ügyészség, mind a vádlottak és védőik tudomásul vették, így rájuk nézve jogerőre emelkedett, míg a többi vádlott tekintetében másodfokon a Győri Ítélőtábla hoz döntést.

 

A bíróság által megállapított tényállás lényege:

I. rendű vádlott 2013 márciusától 2013. szeptemberig mindösszesen 1.200 db (a jelentős mennyiség alsó határát meghaladó), mefedron tartalmú tablettát vásárolt ismeretlenül maradt személytől, továbbá V. rendű vádlottól – aki maga is fogyasztott kábítószereket – szerzett be legalább 320 g, a jelentős mennyiség alsó határát megközelítő mennyiségű, MDPV tartalmú kábítószert. I. rendű vádlott később IV. rendű vádlottól – aki maga is fogyasztott kábítószert – vásárolt a cselekmény elkövetésekor új pszichoaktív anyagnak minősülő pentedront, legalább 60 gramm mennyiségben.

A fenti anyagok kisebb részét az I. rendű vádlott maga fogyasztotta el, míg nagyobb részét továbbértékesítette III., VII., IX., X., XI. és XIII. rendű vádlott részére.

I. rendű vádlott III. rendű vádlott és annak élettársa, VII. rendű vádlott részére ezen felül legalább 50 g (amfetamin tartalmú) speed port és 40 db 2C-B tartalmú kábítószert is értékesített, amelynek egy részét a vádlottak elfogyasztották, míg másik részét – az I. rendű vádlottnak a III. rendű vádlottal kötött megállapodásának megfelelően – továbbértékesítette, illetőleg közös fogyasztások alkalmával továbbadta másoknak is.

I. rendű vádlott a kábító-bódító hatású anyagok vásárlókhoz történő eljuttatásába fiát, az akkor 18. életévét még be nem töltött (1996-os születésű) K. P.-t is bevonta. Noha nem volt kétséget kizáróan igazolható, hogy kiskorú K. P. kábítószernek, illetve új pszichoaktív anyagot tartalmazó szereknek a forgalomba hozatalához nyújtott segítséget apjának, I. rendű vádlottnak, azonban azzal tisztában volt, hogy közreműködésével kábító-bódító hatású anyagok értékesítésére kerül sorendű A fentiekkel I. rendű vádlott a gyermeke nevelésére, felügyeletére vonatkozó kötelességét súlyosan megszegte, és ezzel a kiskorú gyermeke erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

II. rendű vádlott – aki maga is rendszeresen fogyasztott kábítószereket (speedet és marihuánát) – 2012 októberétől adott át kábítószert (amfetamint tartalmazó speed port és mefedron tartalmú tablettákat), valamint új pszichoaktív anyagnak minősülő pentedronos tablettákat és egyéb, kábító-bódító hatású anyagokat III. és VII. rendű vádlottnak.

2013 szeptemberében a II. rendű vádlott által III. és VII. rendű vádlottak közös lakóhelyére kipróbálás céljából vitt kokainból II., III., VII. és XII. rendű vádlott, míg az I. rendű vádlottól származó 2C-B tartalmú tablettából II., III. és XII. rendű vádlott is fogyasztott.

XII. rendű vádlott 2014 márciusában egy v.-i szórakozóhelyen – ismeretlen forrásból származó – amfetamin tartalmú speed port is megszerzett és elfogyasztott.

III. és VII. rendű vádlott VI. rendű vádlottól is vásárolt alkalomszerűen (2012 tavaszától 2013 nyaráig bezárólag) összesen 10 g marihuánát és legalább 8 gramm speed port, illetőleg ismeretlen hatóanyag-tartalmú, kábító-bódító hatású anyagokat.

III. rendű vádlott részben (VII. rendű vádlottal közösen) elfogyasztotta, de részben továbbadta az I., II. rendű vádlottól, illetőleg a jelen eljárásban nem szereplő társaitól hozzá került kábítószereket és új pszichoaktív anyagnak minősülő készítményeket – többek között VIII. és X. rendű vádlottnak is.

 

A kábítószer, illetőleg az új pszichoaktív anyag egy része az eljárás során lefoglalásra került – ezek elkobzásáról is rendelkezett a bíróság ítéletében.

 

Veszprém, 2017. február 22.

/A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya/